Trường Mẫu giáo Hoàng Yến tổ chức Tết Trung thu cho các cháu vafquaf cho các Bé có hoàng cảnh khó khăn.