Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2022. Trường mẫu Giáo Hoàng Yến đón đoàn đánh giá ngoài của sở giáo dục vê đánh giá chính thức Kiểm định chất lường cấp độ 3.

Trường Mẫu Giáo Hoàng Yến Nhiệt liệt Chào mừng đoàn đánh giá ngoài của SGDĐT. Tỉnh Sóc Trăng. 

Thành phần đoàn gồm: 

* Trưởng đoàn:

1. Bà: Trần Thị Thu Hằng Phó Giám Đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo.TST

* Các Uỷ viên:

2. Bà: Triệu Duy Trần Đông Thảo; Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học Sở Giáo dục và Đào Tạo.TST

3. Bà: Ngô Thị Phương Lan; Trưởng phòng khảo thí và Quản Lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào Tạo.TST

4. Bà: Lê Thị Huỳnh Mai; Chuyên viên phòng giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học Sở Giáo dục và Đào Tạo.TST

5. Bà: Trần Kim Em; Hiệu trưởng Trường Mầm non Thị Trấn Châu Thành, huyện Châu Thành

6. Bà: Nguyễn Thị Cẩm Lụa; Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị.

Đặc biệt Trường Mẫu Giáo Hoàng Yến còn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Phòng Giáo Dục.TPST và Lãnh đạo Địa Phương như sau:

* Phòng Giáo dục đào tạo .TPST

1. Ông: Châu Triều Quốc; Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo. TPST

2. Ông: Triệu Thanh Nhãn; Phó Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo. TPST

3. Bà: Trần Thị Hạnh; Chuyên viên giáo dục Mầm non.TPST

* Uỷ Ban Nhân Dân Phường 3

1. Bà: Ngô Thị Ngọc Bích; Phó Chủ tịch Phường 3.