Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022. Đến sáng ngày 20/6/2022 Trường Mẫu Giáo Hoàng Yến đã làm Lễ Tổng Kết năm học 2021-2022.