Chiều ngày 14 tháng 6 năm 2022 Trường Mẫu Giáo Hoàng Yến phối hợp với trạm y tế phường 3 tiêm ngừa covid-19 cho trẻ tại trường.