THÔNG BÁO ĐẾN PHỤ HUYNH CÔNG VĂN CỦA CÁC CÁP VỀ VIỆC "TẠM DỪNG" ĐƯA TRẺ ĐẾN TRƯỜNG. 

Theo diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra. Trường Mẫu giáo Hoàng Yến thực hiện theo Công văn số 215/PGD Về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ngày 14 tháng 5 năm 2021; Công văn số 984 của Sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Sóc trăng và Công văn 813 của UBND Tỉnh Sóc trăng. 

Thông báo đến phụ huynh "Tạm dừng" đưa trẻ đến trường từ ngày 14/5/2021 cho đến khi có chỉ đạo mới.

Vì sức khoẻ của trẻ và của cả cộng đồng để chung tay phòng, chống dịch bệnh. Xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh!.

                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                 (ĐÃ KÝ)

 

 

 

                                                                    Trần Thị Lan Thảo