Sau buổi lễ khai giảng năm học, vào lúc 9h ngày 5/9/2020, chi bộ trường MGHY long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Lý Thị Ngọc Phượng là giáo viên lớp lá 2

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm với đầy đủ các nghi thức theo quy định và với sự có mặt của tất cả các đảng viên trong chi bộ tham dự