MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 30 NĂM TÁI LẬP TỈNH.