Trường Mẫu Giáo Hoàng Yến Chào đón Lãnh đạo  về thăm

1. Bà: Nguyễn Thị Kiều Linh; Phó Bí Thư Thành Uỷ. TPST

2. Bà: Dương Thị Ngọc diễm; Phó Chủ Tịch UBND. TPST