Chi bộ Trường Mẫu giáo Hoàng Yến tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Phường 3, ngày 22 tháng 11 năm 2019, Chi bộ Trường Mẫu giáo Hoàng Yến tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Tham dự buổi Lễ có toàn thể đảng viên của chi bộ Trường Mẫu giáo Hoàng Yến, đại diện Công đoàn cơ sở. 

Quần chúng vinh dự được kết nạp lần này là đồng chí Dương Kim Yến (Giáo viên lớp Lá 4). Trải qua thời gian dài phấn đấu, với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy Đảng và cơ quan, đơn vị, đồng chí Dương Kim Yến đã khẳng định sự trưởng thành về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có lối sống lành mạnh, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, xúc động và đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định trong Điều lệ Đảng. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Dương Kim Yến đã đọc lời tuyên thệ, nguyện tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Thị Lan Thảo – Bí thư Chi bộ đã chúc mừng đồng chí Dương Kim Yến đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, chúc mừng Chi bộ Trường Mẫu giáo Hoàng Yến có thêm đảng viên mới trẻ, nhiệt huyết. Đội ngũ đảng viên của Chi bộ ngày càng được trẻ hóa, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển tổ chức Đảng, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Chi bộ đã đặt ra. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên; Chi bộ Trường Mẫu giáo Hoàng Yến tiếp tục giúp đỡ các đảng viên mới để trở thành đảng viên chính thức đúng hạn.