Ngày 4/12/2020 SGD tổ chức hội thi ATGT cấp tỉnh năm 2020 tại huyện Kế Sách

MG Hoàng Yến đại diện cho Thanh phố tham dự hội thi ATGT cấp tỉnh. Trước khi bước vào các nội dung thi BTC đã cho các đội tham gia diễu hành. Và trãi qua một ngày tham dự đội Thành phố đã đạt giải 3 toàn đội.