Hưởng ứng Tháng hành động trẻ em

Tham gia Hội thi Nét cọ vào hè

Tham gia Hội diễn Hoa phượng đỏ lần thứ 26 năm 2018