Thực hiện Kế hoạch số .... /KH.... ngày ..../..../..... của ...........

Ngày 12/4/2019, Trường Mẫu giáo Hoàng Yến tiếp đoàn thẩm định hồ sơ đánh giá ngoài - Phòng Giáo dục và Đào tạo TPST. Trưởng đoàn là thầy Triệu Thanh Nhãn, Phó Phòng GD&ĐT TPST, cùng các thành viên đoàn là bà Trần Thị Hạnh - CB phụ trách mầm non PGD và Hiệu trưởng các trường.