Thực hiện theo kế hoạch số 147 của UBND thành phố về việc kiểm tra ATTP tại bếp ăn tập thể, căn tin các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Sóc Trăng đợt 2 năm 2020 từ ngày 9/11-4/12/2020. Sáng ngày 3/12/2020 nhà trường đã tiếp đoàn kiểm tra vệ sinh ATTP thành phố về kiểm tra bếp ăn nhà trường.

Qua 1 buổi làm việc và trao đổi, đoàn kiểm tra đã thống nhất với trường về các hoạt động của bếp ăn và HSSS lưu mẫu kiểm thực 3 bước của y tế.