Thực hiện kế hoạch số 23-KH/ĐU, ngày 29/6/2022 của Đảng ủy Phường 3 về chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025.

Qua thời gian tích cực chuẩn bị đến nay mọi công việc phục vụ cho đại hội cơ bản đã hoàn tất. Được sự chỉ đạo và cho phép của Đảng ủy phường 3 ngày 3/8/2022 vào lúc 13h30 Chi bộ trường mẫu giáo Hoàng Yến tổ chức Đại hội chi bộ NK: 2022-2025 tại Hội trường của trường mẫu giáo Hoàng Yến.

Đến tham dự đại hội chi bộ có 19/20 tổng số đảng viên của chi bộ và cùng đến dự có đồng chí Ngô Ngọc Bích-Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND Phường 3.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc Chi bộ Trường MG Hoàng Yến đã bầu ra cấp ủy khóa mới Nhiệm kỳ: 2022-2025 gồm 03 đồng chí: 

1. Đồng chí: Trần Thị Lan Thảo - Bí thư

2. Đồng chí: Bùi Thị Hương - PBT

3. Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Phận - Chi ủy viên