Căn cứ vào Phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021.Trường Mẫu Giáo Hoàng Yến đã Tổ chức Thao giảng Chuyên đê cho các đơn vị bạn đến dự ngày 25 tháng 3 năm 2021.