8h ngày 16/11/2020 tổ chức thao giảng ở khối lá do cô Quách Phương Vân lớp lá 4 dạy

Đến dự thao giảng có các cô trong trường và ngoài ra còn có sự có mặt của cô Loan và Thầy Hiếu của trường Cao đẳng Cộng đồng qua dự để trao đổi kinh nghiệm với trường.