Thực hiện theo kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường, ngày 8/12/2020 chuyên môn tiến hành kiểm tra toàn diện giáo viên Nguyễn Thị Ngọc Phận lớp Chồi 1. Trong quá trình kiểm tra cô đã chuẩn bị đầy đủ các ĐDĐC để phục vụ cho các hoạt động dạy và HĐNT.