Để chào đón năm học mới 2021-2022. Trường Mẫu giáo Hoàng Yến đã được trung tâm y tế . TPST đến phun khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19.