Nhà trường rất vinh dự được nhận bằng khen của BGD&ĐT khen tặng danh hiệu xuất sắc trong tổ chức chuyên đề " Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020 vào ngày 23/11/2020 tại Hà Nội