QUYẾT ĐỊNH CHỨNG NHẬN TRƯỜNG MẪU GIÁO HOÀNG YẾN. THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CẤP ĐỘ 3.

QUYẾT ĐỊNH CHỨNG NHẬN TRƯỜNG MẪU GIÁO HOÀNG YẾN. THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CẤP ĐỘ 3.

Qua thời gian thực hiện để đón đoàn kiểm tra KĐCL của Sở Giáo Dục, trường Mẫu giáo Hoàng Yến đã đón đoàn kiểm tra kiểm định chất lượng của Sở Giáo Dục về kiểm tra 2 lần: Kiểm định chất lượng sơ bộ và ...
TRƯỜNG MẪU GIÁO HOÀNG YẾN ĐÓN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI CỦA SƠ GIÁO DỤC VỀ ĐÁNH GIÁ CHÍNH THỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP ĐỘ 3

TRƯỜNG MẪU GIÁO HOÀNG YẾN ĐÓN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI CỦA SƠ GIÁO DỤC VỀ ĐÁNH GIÁ CHÍNH THỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP ĐỘ 3

Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2022. Trường mẫu Giáo Hoàng Yến đón đoàn đánh giá ngoài của sở giáo dục vê đánh giá chính thức Kiểm định chất lường cấp độ 3.Trường Mẫu Giáo Hoàng Yến Nhiệt liệt Chào mừng ...
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 1.858
Tháng trước : 330