Căn cứ vào kế hoạch số 47/KH-PGD ngày 28/01/2022 của Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Sóc trăng. Trường Mẫu giáo Hoàng Yến điều chỉnh kế hoạch số 07/KH-MGHY kế hoạch thời gian tổ chức hoạt động dạy và học  năm học 2021-2022 đảm bảo "Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trong nhà trường.