KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC NĂM HỌC 2021-2022 ĐẢM BẢO "THÍCH ỨNG AN TOÀN. LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID19" TRONG NHÀ TRƯỜNG

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC NĂM HỌC 2021-2022 ĐẢM BẢO "THÍCH ỨNG AN TOÀN. LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID19" TRONG NHÀ TRƯỜNG

Căn cứ vào kế hoạch số 47/KH-PGD ngày 28/01/2022 của Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Sóc trăng. Trường Mẫu giáo Hoàng Yến điều chỉnh kế hoạch số 07/KH-MGHY kế hoạch thời gian tổ chức hoạt động ...
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 1.858
Tháng trước : 330