• Trần Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0817374993
  • Email:
   tranthihuong71mgp2@gmail.com
 • Dương Kim Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp Lá 4
  • Điện thoại:
   0345821403
  • Email:
   kimyenmn18@gmail.com
 • Lý Minh Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp Chồi 1
  • Điện thoại:
   0373975040
  • Email:
   lyminhchau054@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp Lá 4
  • Điện thoại:
   0888414915
  • Email:
   kimyen990@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp Mầm 1
  • Điện thoại:
   0916363896
  • Email:
   hongtrang1978@gmail.com
 • Ông Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp Mầm 2
  • Điện thoại:
   0832771986
  • Email:
   cucdep68@gmail.com
 • Lâm Trịnh Vũ Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp Lá 3
  • Điện thoại:
   0939864939
  • Email:
   lamtrinhvuquyenmg1.6@gmail.com
 • Bùi Thị Chút
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp Chồi 2
  • Điện thoại:
   0987858107
  • Email:
   chuthoangyen@gmail.com
 • Lý Thị Ngọc Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp Lá 2
  • Điện thoại:
   0987908547
  • Email:
   phuonghoangyen.pst@gmail.com
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 1.858
Tháng trước : 330